Đảm Bảo An Toàn Thực Phẩm

  • Giò bê Nghê An

Đảm Bảo An Toàn Thực Phẩm

Tự Hào Đặc Sản Quê Tôi !
Đặc Sản Giò Bê Nghệ An là sản phẩm mang đậm hương vị quê hương, được bạn bè khắp nơi mỗi lần ghé quê hương Nam Đàn đều lựa chọn.Để có được sản phẩm chất lượng tốt đến được các gia đình và siêu thị như hôm nay chúng tôi luôn đặt An Toàn Thực Phẩm là tiêu chí hàng đầu đảm bảo sức khỏe, và luôn giữ hương vị đặc biệt của Giò Bê (Giò Me) Nam Đàn Nghệ An.

Sản Phẩm Được Sở Y Tế Nghệ An Chứng Nhận Tiêu Chuẩn Sản PhẩmCơ Sở Đủ Điều Kiện Đảm Bảo An Toàn Thực Phẩm

 


Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh


Cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ Giò Bê Nghệ An.